นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบริษัทโคสเทิล เรียลเอสเตท

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (“นโยบาย”) นโยบายนี้อธิบายประเภทของข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากคุณหรือที่คุณอาจให้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") บนเว็บไซต์ coastalrealestatepattaya.com ("เว็บไซต์" หรือ "บริการ") และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า " บริการ”) และแนวทางปฏิบัติของเราในการรวบรวม ใช้ข้อมูล ดูแลรักษา ปกป้อง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น นอกจากนี้ยังอธิบายตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ได้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีที่คุณสามารถอัปเดตได้

นโยบายนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ (“ผู้ใช้”, “คุณ” หรือ “ของคุณ”) และผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ (“ผู้ดำเนินการ”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) หากคุณกำลังทำข้อตกลงนี้ในนามของธุรกิจหรือนิติบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดนิติบุคคลดังกล่าวกับข้อตกลงนี้ ซึ่งในกรณีนี้ คำว่า "ผู้ใช้" "คุณ" หรือ "ของคุณ" จะหมายถึง แก่นิติบุคคลดังกล่าว หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลงนี้และอาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการได้ โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ นโยบายนี้ใช้ไม่ได้กับบริษัทที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือกับบุคคลที่เราไม่ได้ว่าจ้างหรือจัดการ

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเข้าใช้เว็บไซต์และบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบว่าคุณเป็นใครหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่บุคคลอื่นสามารถระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้งานคุณสมบัติบางประการที่อยู่บนเว็บไซต์ คุณอาจถูกขอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน (อาทิเช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของคุณ)

ในกรณีที่เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณประสงค์มอบให้เราเมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือกรอกแบบฟอร์มใดๆ บนเว็บไซต์ เมื่อจำเป็น โดยข้อมูลอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ : 

●      ข้อมูลติดต่อ (เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ)

●      ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน (เช่น ชื่อ ประเทศที่พำนัก ฯลฯ)

●      เอกสารอื่นๆ ที่คุณประสงค์ส่งให้เรา (เช่น บทความ รูปภาพ คำติชม ฯลฯ)

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราได้ แต่หลังจากนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะบางประการบนเว็บไซต์ได้ สำหรับผู้รับบริการที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็น กรุณาติดต่อเรา

หากก่อนหน้านี้คุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลและต้องการเพิกถอนความยินยอมหรือคำขอในการอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลของคุณ คุณสามารถขอเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยใช้การระบุตัวตนที่ชัดเจนเพื่อเพิกถอนความยินยอมหรือแก้ไขข้อมูลของคุณ

ความปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน

เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณาอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์และการบริการ หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18  ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราผ่านทางเว็บไซต์และบริการ โปรดติดต่อเราเพื่อทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนคนดังกล่าวออกจากการบริการของเรา

เราสนับสนุนให้ผู้ปกครองและผู้ปกครองตามกฎหมายตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตของบุตรหลาน และช่วยบังคับใช้นโยบายนี้ โดยสั่งห้ามไม่ให้บุตรหลานของท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์และบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เรายังขอให้ผู้ปกครองและผู้ปกครองตามกฎหมายทุกคนที่ดูแลเด็กและเยาวชน ใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานของท่านได้รับคำสั่งไม่ให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้และการประมวลผลข้อมูล

เราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ว่าเราได้ทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลกับคุณ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลและเราจะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล

บทบาทของเราอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เราทำหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลเมื่อเราขอให้คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และบริการ ในกรณีดังกล่าวเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลเนื่องจากเรากำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลในสถานการณ์เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์และบริการ เราไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมา และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลตามคำแนะนำของคุณเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล

เพื่อให้เว็บไซต์และบริการพร้อมใช้งานสำหรับคุณหรือเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมาย เราอาจจำเป็นต้องรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่เราร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้คุณเข้าใช้การบริการหรือผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทางเราทำการร้องขอ ข้อมูลใด ๆ ที่เรารวบรวมจากคุณอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

●      จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

●      ลงประกาศขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

●      ดำเนินการ และดำเนินการเว็บไซต์ และบริการ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์และบริการ ซึ่งคุณอยู่ในพื้นที่ใดๆบนโลก และหากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้มีผลบังคับ : (1) คุณให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง (2) บทบัญญัติของ ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อตกลงกับคุณและ/หรือสำหรับภาระผูกพันก่อนทำสัญญา (3) การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมาย (4) การประมวลผลเกี่ยวข้องกับงานที่ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือในการใช้อำนาจหน้าที่อย่างเป็นทางการของเรา (5) การประมวลผลจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ติดตามโดยเราหรือโดยบุคคลที่สาม

โปรดทราบว่าภายใต้กฎหมายบางฉบับเราอาจได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลจนกว่าคุณจะคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว โดยการเลือกไม่ใช้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมหรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในกรณีใด ๆ เรายินดีที่จะชี้แจงพื้นฐานทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง ที่ใช้กับการประมวลผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายหรือตามสัญญา หรือข้อกำหนดที่จำเป็นในการทำสัญญา

การเปิดเผยข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือ บริษัทที่ทำสัญญา และผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า "ผู้ให้บริการ") ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่ร้องขอหรือตามความจำเป็นเพื่อทำธุรกรรมหรือให้บริการใดๆ ที่คุณร้องขอให้เสร็จสิ้น การดำเนินงานของเว็บไซต์และบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่สอดคล้องกับนโยบายของเราหรือผู้ที่ตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายของเรา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใด ๆ กับบุคคลที่สามและจะไม่แบ่งปันข้อมูลใด ๆ กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม

ผู้ให้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณ เว้นแต่จำเป็น เพื่อให้บริการในนามของเราหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพียงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และเราไม่ได้อนุญาตให้ผู้ให้บริการเหล่านั้น ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ให้มาเพื่อการตลาดของตนเองหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เรารวบรวม เพื่อใช้หรือรับข้อมูล หากกฎหมายกำหนดหรืออนุญาต เช่น เพื่อปฏิบัติตามหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน และเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นจำเป็น ต่อการปกป้องสิทธิ์ของเรา ปกป้องความปลอดภัยคุณ หรือความปลอดภัยของผู้อื่น การตรวจสอบการฉ้อโกง หรือตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาล 

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ข้อตกลง แก้ไขข้อพิพาท และเว้นเสียแต่ว่ากฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลที่นานขึ้น

เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมมา หรือรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากที่คุณอัปเดตหรือลบออก แต่ไม่ใช่ในลักษณะที่จะระบุตัวคุณเป็นการส่วนตัว เมื่อหมดระยะเวลาการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบ ดังนั้นสิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการลบ สิทธิ์ในการแก้ไข และสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลไม่สามารถบังคับใช้ได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล 

คุ้กกี้

เว็บไซต์และบริการของเราใช้ “คุ้กกี้” เพื่อช่วยปรับแต่งประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่เซิร์ฟเวอร์หน้าเว็บวางไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ไม่สามารถใช้คุกกี้เพื่อเรียกใช้โปรแกรมหรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุกกี้คือการกำหนดให้ใช้กับคุณโดยเฉพาะ และสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่ออกคุ้กกี้ให้กับคุณเท่านั้น คุณอาจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้และวิธีการทำงานของคุ้กกี้ในคู่มือนี้

เราอาจใช้คุ้กกี้เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ที่เรารวบรวมและวัตถุประสงค์  โปรดดูนโยบายคุ้กกี้ของเรา โปรดทราบว่าคุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธได้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุ้กกี้โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุ้กกี้ได้หากต้องการ

การวิเคราะห์ข้อมูล

เว็บไซต์และบริการของเราอาจใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของบุคคลที่สามที่ใช้คุ้กกี้ เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อรวบรวมกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานและข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลที่รวบรวมใช้เพื่อจัดทำรายการทางสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น ความถี่ ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการของเรา หน้าใดที่พวกเขาเยี่ยมชม และนานแค่ไหน ฯลฯ เราใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือวิเคราะห์เหล่านี้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา เราไม่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของบุคคลที่สามเพื่อติดตาม หรือเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของเรา และเราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมจากรายงานทางสถิติกับผู้ใช้รายบุคคล

ห้ามติดตามสัญญาณ

เบราว์เซอร์บางตัวมีคุณลักษณะ ห้ามติดตาม ซึ่งส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมว่าคุณไม่ต้องการให้มีการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณ การติดตามไม่เหมือนกับการใช้หรือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ การติดตามหมายถึงการรวบรวม ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากผู้บริโภคที่ใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ในขณะที่พวกเขาย้ายไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ เมื่อเวลาผ่านไป เบราว์เซอร์สื่อสารสัญญาณ ห้ามติดตาม จึงไม่สม่ำเสมอ เป็นผลให้เว็บไซต์และบริการยังไม่ได้ตั้งค่า ตีความหรือตอบสนองต่อสัญญาณ ห้ามติดตาม ที่สื่อสารโดยเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ตามที่อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายนี้ เราจำกัดการใช้และการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การตลาดทางอีเมล

เราเสนอจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณอาจสมัครรับข้อมูลได้ตลอดเวลา เรามุ่งมั่นที่จะรักษาที่อยู่อีเมลของคุณเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยที่อยู่อีเมลของคุณต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตในส่วนการใช้และประมวลผลข้อมูล เราจะรักษา ข้อมูลที่ส่งทางอีเมลตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สแปมเมล อีเมลทั้งหมดที่ส่งจากเราจะระบุอย่างชัดเจนว่าอีเมลนั้นมาจากใคร และให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ส่ง คุณสามารถเลือกที่จะหยุดรับจดหมายข่าวหรืออีเมลการตลาดของเราได้โดยทำตาม คำแนะนำในการยกเลิกการสมัคร รวมอยู่ในอีเมลเหล่านี้หรือโดยการติดต่อเรา อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงได้รับอีเมลธุรกรรมที่จำเป็นต่อไป

ลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น

เว็บไซต์และบริการมีลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือบุคคลที่สามดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณระวังเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์และบริการ และอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของทรัพยากรแต่ละรายการที่อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูล

เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลที่คุณให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม ปลอดภัย ได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เรารักษาการป้องกันด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และทางกายภาพที่สมเหตุสมผลในความพยายามที่จะป้องกันการเข้าถึง การใช้ การดัดแปลง และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ของข้อมูลส่วนบุคคล ในการควบคุมและการดูแลของเรา อย่างไรก็ตาม ไม่มีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สายใดสามารถรับประกันได้

ดังนั้น ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณรับทราบว่า (1) มีการจำกัดความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (2) การรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและข้อมูลที่แลกเปลี่ยนทั้งหมด ระหว่างคุณกับเว็บไซต์และบริการไม่สามารถรับประกันได้ และ (3) บุคคลที่สามอาจดูหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว แม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

เนื่องจากความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อสื่อสารกับเรา และการรักษาความปลอดภัยที่คุณใช้เพื่อปกป้องข้อมูลประจำตัวของคุณ โปรดใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลนี้

การละเมิดข้อมูล

ในกรณีที่เราทราบว่าการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการถูกบุกรุก หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลมาจากกิจกรรมภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การโจมตีด้านความปลอดภัยหรือการฉ้อโกง เราขอสงวนสิทธิที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะ การสอบสวนและการรายงาน ตลอดจนการแจ้งเตือนและความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูล เราจะพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งบุคคลที่ได้รับผลกระทบ หากเราเชื่อว่ามีความเสี่ยงตามสมควรที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ อันเป็นผลมาจากการละเมิดหรือหากกฎหมายกำหนดให้มีการแจ้งเตือน เมื่อเราทำเช่นนั้น เราจะส่งอีเมลถึงคุณ

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงใดๆเราจะทำการประกาศบนหน้าหลักของเว็บไซต์ นอกจากนี้ เราอาจแจ้งให้คุณทราบในส่วนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา เช่น ผ่านข้อมูลติดต่อที่คุณได้ให้ไว้

นโยบายฉบับปรับปรุงนี้จะมีผลทันทีเมื่อมีการทำการประกาศนโยบายฉบับแก้ไข เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การใช้เว็บไซต์และบริการต่อไปของคุณหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายฉบับแก้ไข (หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ระบุในขณะนั้น) จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ ในเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกรวบรวม

การยอมรับนโยบายนี้

คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านนโยบายนี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ และการส่งข้อมูลของคุณ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายนี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข นโยบายนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์และบริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ ข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง :

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: เควิน แมทสัน

kevin@coastalrealestatepattaya.com

เราจะพยายามแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาท และพยายามทุกวิถีทางตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของคุณในการใช้สิทธิ์ของคุณโดยเร็วที่สุด และในกรณีใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

เอกสารนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน 2022