ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน ประเทศไทย

69 ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน ประเทศไทย
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013770

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

167 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,800,000 บาท

10,778.44 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014520

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

89.1 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,850,000 บาท

20,763.19 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013776

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

168.4 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 2,526,000 บาท

15,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013962

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

105.6 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 3,000,000 บาท

28,409.09 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013963

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

272.5 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 3,400,000 บาท

12,477.06 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014673

ที่ดินสำหรับขายที่บางเสร่

1 ไร่
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 3,500,000 บาท

8,750.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014892

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

1 ไร่ และ 235 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 5,500,000 บาท

8,661.42 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014454

ที่ดินสำหรับขายที่วงศ์อมาตย์

75.3 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 5,500,000 บาท

73,041.17 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013999

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

1 ไร่ และ 165.5 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 5,800,000 บาท

10,256.41 บาทต่อตร.ว.

Loading