ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน ประเทศไทย

77 ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน ประเทศไทย
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013770

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

167 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,800,000 บาท

10,778.44 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014520

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

89.1 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,850,000 บาท

20,763.19 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013775

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

124.5 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,867,500 บาท

15,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013776

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

168.4 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 2,526,000 บาท

15,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013557

ที่ดินสำหรับขายที่พัทยาตะวันออก

ลิตเติ้ล ฮิลล์
134 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 2,750,000 บาท

20,522.39 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014461

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

141 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 2,980,000 บาท

21,134.75 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013962

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

105.6 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 3,000,000 บาท

28,409.09 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013963

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

272.5 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 3,200,000 บาท

11,743.12 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014380

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

354 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 3,982,500 บาท

11,250.00 บาทต่อตร.ว.

Loading