ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน บ้านอำเภอ

9 ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน บ้านอำเภอ
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013770

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

167 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,800,000 บาท

10,778.44 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013776

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

168.4 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 2,526,000 บาท

15,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014750

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

ฟีนิกซ์โกลด์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ
1 ไร่ และ 46.3 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 10,750,000 บาท

24,086.94 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L011977

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

ฟีนิกซ์โกลด์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ
2 ไร่
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 15,000,000 บาท

18,750.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013926

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

ฟีนิกซ์โกลด์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ
2 ไร่
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 18,950,000 บาท

23,687.50 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013020

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

7 ไร่ และ 130 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 23,500,000 บาท

8,020.48 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014443

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

9 ไร่ และ 358 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 94,002,500 บาท

23,750.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L012514

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

16 ไร่ และ 221 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 115,867,500 บาท

17,500.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013692

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

14 ไร่ และ 134 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,290,150,000 บาท

225,000.00 บาทต่อตร.ว.

Loading