ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน ห้วยใหญ่

10 ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน ห้วยใหญ่
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013002

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

317 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 5,700,000 บาท

17,981.07 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014155

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

9
8
400 ตร.ม.
1 ไร่
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 9,000,000 บาท

22,500.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014009

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

4 ไร่ และ 250.5 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 10,400,000 บาท

5,620.10 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L012743

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

9 ไร่ และ 350 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 27,156,250 บาท

6,875.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013758

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

5 ไร่
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 42,000,000 บาท

21,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013249

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

9 ไร่ และ 320 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 60,000,000 บาท

15,306.12 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013583

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

11 ไร่ และ 358 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 65,422,500 บาท

13,750.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย
ปรับราคาลง

CRE - L013928

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

7 ไร่ และ 65 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 68,000,000 บาท

23,734.73 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย
ปรับราคาลง

CRE - L012937

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

21 ไร่ และ 108 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 74,445,000 บาท

8,750.00 บาทต่อตร.ว.

Loading