ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน มาบประชัน/โป่ง

17 ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน มาบประชัน/โป่ง
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014461

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

141 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 2,980,000 บาท

21,134.75 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013962

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

105.6 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 3,000,000 บาท

28,409.09 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013999

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

1 ไร่ และ 165.5 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 5,800,000 บาท

10,256.41 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014180

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

1 ไร่
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 6,500,000 บาท

16,250.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014061

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

1 ไร่ และ 12 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 6,500,000 บาท

15,776.70 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014046

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

3 ไร่ และ 170 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 18,837,500 บาท

13,750.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013979

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

6 ไร่
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 22,200,000 บาท

9,250.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013889

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

4 ไร่ และ 354 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 22,950,000 บาท

11,745.14 บาทต่อตร.ว.

Loading