ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน หนองปลาไหล

8 ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน หนองปลาไหล
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014520

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

89.1 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,850,000 บาท

20,763.19 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013963

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

272.5 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 3,200,000 บาท

11,743.12 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014008

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

2 ไร่ และ 40 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 29,000,000 บาท

34,523.81 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013210

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

7 ไร่ และ 137 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 29,370,000 บาท

10,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014015

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

11 ไร่ และ 103.1 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 31,521,700 บาท

7,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014002

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

11 ไร่ และ 40 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 38,850,000 บาท

8,750.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013948

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

13 ไร่ และ 194.2 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 54,000,000 บาท

10,010.75 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L012824

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

12 ไร่ และ 18 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 72,000,000 บาท

14,943.96 บาทต่อตร.ว.

Loading